Privacyverklaring

versie 2.5 oktober 2018

Om u goed van dienst te kunnen zijn verwerken wij (persoons)gegevens van u. Tranzer neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens daarom uiterst zorgvuldig. In dit privacy statement leest u hoe wij uw gegevens verwerken en waarvoor wij deze gebruiken.

 

Tranzer is een applicatie van Tranzer B.V. gevestigd aan Stationsplein 61, 3818 LE in Amersfoort. Tranzer B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens  / de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG).

 

Met Tranzer kunt u met uw telefoon vanaf uw huidige locatie een reis plannen en tickets kopen die u direct in uw telefoon ontvangt en waarmee u direct kunt reizen.

 

Voorop staat dat Tranzer zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de privacywetgeving. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. En dat zullen wij blijven doen, ook als wij voortdurend op zoek zijn naar de beste manier om u zo eenvoudig en snel mogelijk van onze diensten gebruik te kunnen laten maken.

 

Welke persoonsgegevens verwerken we en waarvoor gebruiken we die gegevens?

Wij verzamelen (persoonlijke) data en informatie van u, welke data wij voor verschillende doelen verwerken.

 

Persoonlijke gegevens

Wij verzamelen uw voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, IP adres en uw telefoonnummer om:

 • geldige vervoersbewijzen uit te geven voor trein, bus, tram, ferry, taxi en fiets
 • betaal- en aankoopbewijzen te versturen
 • u in staat te stellen eventuele restitutieaanvragen bij vervoerders in te kunnen dienen
 • u te herkennen
 • u te voorzien van gebruikssupport

 

Locatie data

Wij verzamelen GPS locatie en IP adres van uw mobiele besturingssysteem zodra de app draait op de voorgrond of achtergrond om:

 • uw locatie te bepalen
 • u persoonlijke en op maat gesneden reisadviezen te kunnen geven

 

Transactie data

Wij verzamelen uw transactie details, zoals datum en tijd waarop u een ticket aanschaft, het in rekening gebrachte bedrag, de afstand die u heeft afgelegd en van waar naar waar u een ticket heeft aangeschaft om:

 • u te voorzien van een betaal- en aankoopbewijs
 • u in staat te stellen in de app betalingen te doen
 • u in de app inzicht te geven in uw reishistorie
 • vervoerders te informeren over de gemaakte reizen en bijbehorende vergoeding

 

Communicatie

Wij gebruiken uw e-mail adres:

 • u te informeren over app updates en aanpassingen in onze dienst.
 • voor onderzoek ter verbetering van onze dienst.
 • Alleen met uw toestemming: voor het toesturen van nieuwsbrieven en marketingcommunicatie. Uitschrijven van een nieuwsbrief kan altijd. In de nieuwsbrief staat een uitschrijfmogelijkheid waar u op kunt klikken.

 

Wij verwerken uw gegevens op basis van de toestemming die u hiervoor heeft gegeven.

 

Activiteiten data

Wij houden uw activiteiten op een geaggregeerd niveau bij in de app om:

 • u te kunnen voorzien van gebruikssupport
 • te zien hoe onze dienst werkt, kunnen verbeteren en onderhouden
 • software en operationele problemen op te lossen
 • testen en onderzoek uit te voeren
 • gebruiks- en activiteitentrends te monitoren en te analyseren

 

Wij verwerken deze gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang.

 

Juridische basis voor de Verwerking van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als daar een juridische basis voor is (een wettelijke grondslag).  De grondslag die wij hanteren voor het verwerken van persoonsgegevens is uw ondubbelzinnige toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG). Door bij het registreren bij de Tranzer applicatie actief akkoord te gaan met de verwerking van persoonsgegevens, de algemene voorwaarden en privacy policy, geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Tranzer zoals omschreven in deze privacy policy.

 

Uiteraard kunt u uw toestemming altijd intrekken, wij ontkoppelen dan uw data en verwijderen uw persoonsgegevens uit onze databases en administratie. Dit recht (op intrekken toestemming) heeft betrekking op toekomstige verwerkingen van uw persoonsgegevens en niet op de reeds door ons verwerkte persoonsgegevens. Zonder de verwerking van uw gegevens kunnen wij onze dienstverlening niet leveren.

 

De grondslag die wij hanteren voor het verwerken van uw activiteiten data is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Tranzer. (artikel 6 lid 1 sub f). Het verwerken van deze gegevens zijn voor ons noodzakelijk voor de werking en verbetering van onze dienst. Deze gegevens verwerken wij op een dusdanig geaggregeerd niveau dat het geringe gevolgen heeft voor de gebruiker.Geven wij uw gegevens aan derden?

Tranzer geeft voor het uitgeven van geldige vervoersbewijzen en het afrekenen van vervoersbewijzen uw persoonsgegevens alleen door aan de relevante vervoerders. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd wanneer u Tranzer voor het eerst gebruikt.

 

Voor de werking van de app slaat Tranzer uw gegevens op bij een aantal partijen binnen en buiten Europa. Binnen Europa zijn dat Amazon voor de hosting van onze data en twee betalingsserver providers voor de betaling in onze app. Deze partijen hebben een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG).

 

Passend beschermingsniveau

Buiten Europa zijn dat Groove voor het afhandelen van supportvragen en mandrill voor het versturen van transactionele e-mailberichten. Deze partijen stellen zich te houden aan de Privacy Shield principles en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Uw persoonsgegevens worden niet aan andere dan hierboven genoemde partijen verstrekt, tenzij een wettelijke verplichting of gerechtelijke uitspraak dat vereist of u specifiek om toestemming is gevraagd.

 

Reist u met Tranzer middels betaling met Travelcard?

Indien u een Travelcard aan uw account heeft gekoppeld dan worden de reistransacties die worden aangegaan via dat Tranzer account administratief afgewikkeld via Travelcard. Voor de administratieve afwikkeling delen wij periodiek uw transactie data met Travelcard. Travelcard is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van deze transactiegegevens en daarop is het Privacybeleid van Travelcard van toepassing.

 

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van verschillende soorten cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw apparatuur wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek gebruikt worden om de toegang tot de website voor u gemakkelijker te maken. Bijvoorbeeld door het laden van uw persoonlijke voorkeuren.

Voor het gebruik van een aantal cookies hebben we uw toestemming nodig. Dit kunt u geven bij uw eerste bezoek aan onze website. Kijk voor meer informatie in ons cookiebeleid op onze website.

Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, kunt u in uw browser kiezen voor de optie 'cookies off', of uw browserprovider naar de juiste instellingen vragen.

 

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

 

Worden uw persoonsgegevens bewaard?

Ja, Tranzer bewaart uw gegevens zo lang uw account actief blijft, zodat u altijd inzicht heeft in de via Tranzer gemaakte reizen tenzij u ons vraagt uw gegevens of uw account te verwijderen. Tranzer verwijdert uw gegevens op verzoek of maakt deze anoniem. We bewaren mogelijk nog wel uw financiële gegevens overeenkomstig de fiscale termijn van zeven jaar.

 

Afmelden bij Tranzer kan door een e-mail te sturen naar support@tranzer.com. Zodra u zich heeft afgemeld, verwijderen wij uw data uit onze databases en administratie of maken we ze anoniem.

 

Wat zijn uw rechten?

Inzage in uw gegevens

Als klant heeft u het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

 

Correctie van uw gegevens

Als klant heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, mocht blijken dat onze registratie niet (meer) klopt. Dit geldt ook als de gegevens aangevuld of aangepast moeten worden.

 

Recht om vergeten te worden

Als klant heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens verwijderen uit onze systemen. Uw gegevens kunnen nog wel geanonimiseerd en/of geaggregeerd zijn verwerkt in diverse managementrapportages.

 

Recht op bezwaar

Als klant heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw bezwaar, indien dit voorzien is van gegronde onderbouwing, in behandeling nemen en u zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie weken antwoorden.

 

Recht op gegevensoverdracht

Als klant heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens in standaard bestandsformaat beschikbaar kunnen stellen, zodat u deze kunt hergebruiken.

 

Beveiliging van gegevens

Tranzer B.V. zal, naar de stand der wetenschap en techniek, passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om afdoende waarborgen te bieden voor de bewaking en bewaring van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens. Dit geldt tevens voor de daaraan toe te voegen, te onttrekken en/of daarvan af te leiden informatie. Zowel input als output zullen door Tranzer B.V. worden beveiligd tegen verlies, diefstal of tegen enige onrechtmatige en/of ongeautoriseerde vorm van verwerking. De door ons gecontracteerde hostingpartijen zijn ISO 27001 gecertificeerd.

 

Heeft u vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons

privacybeleid, dan kunt u contact opnemen via privacy@tranzer.com. Hier kunt u ook terecht

met vragen over inzage, correctie, vergetelheid, bezwaar, verwijdering en overdracht van uw gegevens.

 

U kunt zich bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij vinden het fijn als u deze bij ons meldt, dan kunnen wij er direct actie op ondernemen.

Download de Tranzer app.

AppStorePlayStore

Maak ons populair.

Tranzer

Stationsplein 61

3818 LE Amersfoort

Direct naar...

Social Media