Skip to content

Privacyverklaring Tranzer

Laatst bijgewerkt op 25 februari 2024

Om u goed van dienst te kunnen zijn, verwerken wij (persoons)gegevens van u. Tranzer B.V. (Tranzer) neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens daarom uiterst zorgvuldig. In deze privacy verklaring leest u hoe wij uw gegevens verwerken en waarvoor wij deze gebruiken.

De Tranzer app, Tranzer Portal en Tranzer API zijn diensten van Tranzer. Tranzer biedt daarnaast toegang tot mobiliteit als een dienst in de Tranzer app en Portal en levert deze dienst ook aan derden partijen die in het bezit zijn van een app of website, een zogenaamd End User Platform (EUP). Met deze API kan Tranzer betaalservices, ticketing en data-analyses bieden aan meerdere EUP apps en (third-party) Portals.

Tranzer maakt het mogelijk om met uw mobiele telefoon vanaf elke locatie een reis te plannen en tickets te kopen die u direct op uw telefoon ontvangt en waarmee u direct kunt reizen.

Tranzer is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG).

Leest u deze privacyverklaring door alvorens onze diensten te gebruiken. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze privacyverklaring. Om te begrijpen hoe een EUP met uw data omgaat en deze verwerkt, dient u het privacy beleid of de privacyverklaring van de betreffende EUP te lezen.

Wij hebben onze privacyverklaring als volgt ingedeeld:

A. Tranzer’s Privacy Principes
B. Algemene Privacy Regels
C. Met wie we uw data delen
D. Cookies
E. Analytics
F. Bewaarperiode
G. Beveiliging
H. Uw rechten
I. Vragen
J.Wijzigingen

A. Tranzer’s Privacy Principes
Wij ontwerpen onze producten en diensten, uitgaande van onze vier privacy principes:

 • Minimalisatie van data vergaring: Enkel de minimale hoeveelheid data die benodigd is voor een specifieke dienst of product wordt verzameld.
 • Transparantie richting en controle voor de gebruiker: Zorgdragen dat gebruikers weten welke data worden gedeeld, hoe de data wordt gebruikt en zorgdragen dat gebruikers hier controle over hebben.
 • Privacy door ontwerp en standaardisering: beschermen van privacy van gebruikers en minimalisatie van datavergaring.
 • Hardware en software beveiliging: samenwerking om data beschermd te houden. 

Middels deze vier principes is het doel van Tranzer altijd om gebruikersdata te laten delen op de wijze waarop gebruikers dat wensen te doen, die veilig is en waar gebruikers weten hoe hun data wordt gebruikt en waar ze controle over hebben.

B. Algemene Privacy Regels
Voorop staat dat Tranzer zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de privacy wetgeving. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. En dat zullen wij blijven doen, ook als wij op zoek zijn naar de beste manier om u zo eenvoudig en snel mogelijk van onze diensten gebruik te kunnen laten maken.

B.1 Welke persoonsgegevens verwerken we en waarvoor gebruiken we die gegevens?
Wij verzamelen (persoonlijke) data en informatie van u, welke data wij voor verschillende doelen verwerken. 

Per doel en dienst, verzamelen en verwerken we enkel de data en informatie die nodig zijn voor het specifieke doel of de specifieke dienst. Indien dataverzameling of verwerking van onderstaande informatie en data niet nodig is, zullen we deze ook niet verzamelen, verwerken en/of gebruiken.

B.1.1 Persoonlijke gegevens

Wij verzamelen altijd uw voornaam, achternaam, e-mailadres en IP-adres. Afhankelijk van de service, het product of de modaliteit die u afneemt, verzamelen wij uw geboortedatum, telefoonnummer, adres, woonplaats, geslacht en mobiliteit/tankpasnummer om:

 • geldige vervoerbewijzen uit te geven voor trein, bus, tram, metro
 • uw vervoersdienst te betalen.
 • betaal- en aankoopbewijzen te versturen.
 • u in staat te stellen eventuele restitutie aanvragen bij vervoerders in te kunnen dienen.
 • u te herkennen.
 • u te voorzien van gebruikerssupport.

B.1.2 Locatie data
Wij verzamelen GPS locatie en IP adres van uw mobiele besturingssysteem zodra de app draait op de voorgrond of achtergrond om:

 • uw locatie te bepalen.
 • u persoonlijke en op maat gesneden reisadviezen te kunnen geven.

B.1.3 Transactie data
Wij verzamelen uw transactie details, zoals datum en tijd waarop u een ticket aanschaft, het in rekening gebrachte bedrag, de afstand die u heeft afgelegd en van waar naar waar u een ticket heeft aangeschaft om:

 • u te voorzien van een betaal- en aankoopbewijs.
 • u in staat te stellen in de app en portal betalingen te doen.
 • u inzicht te geven in uw reishistorie.
 • vervoerders te informeren over de gemaakte reizen en bijbehorende vergoeding.

B.1.4 Communicatie data
Wij gebruiken uw emailadres:

 • om betaling en aankoop documenten aan u te zenden.
 • u te informeren over app updates en aanpassingen in onze dienst.
 • voor onderzoek ter verbetering van onze dienst.
 • om te reageren op een helpdesk vraag van u.
 • Alleen met uw toestemming: voor het toesturen van nieuwsbrieven en marketingcommunicatie. Uitschrijven van een nieuwsbrief kan altijd. In de nieuwsbrief staat een uitschrijfmogelijkheid waar u op kunt klikken. Ook kunt in uw toestemming intrekken via uw account in de app.

B.1.5 Activiteiten data
Wij houden uw activiteiten bij in de app en portal om:

 • u te kunnen voorzien van gebruikerssupport.
 • te zien hoe onze dienst werkt, kunnen verbeteren en onderhouden.
 • software en operationele problemen op te lossen.
 • testen en onderzoek uit te voeren.
 • gebruiks- en activiteiten trends te monitoren en te analyseren.

B.2. Juridische basis voor de Verwerking van uw persoonsgegevens
Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als daar een juridische basis voor is (een wettelijke grondslag).

B.2.1 Toestemming
De grondslag die wij gebruiken voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, locatie data en transactiedata is gebaseerd op uw toestemming (Artikel 6, paragraaf 1, sub a AVG).

Door bij het registreren in de Tranzer app of tijdens de koopflow in de Tranzer portal actief toestemming te geven aan Tranzer voor het verwerken van uw persoonsgegevens en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Tranzer zoals omschreven in deze privacy verklaring.

Indien je jonger bent dan 16 jaar, dan mag je alleen persoonsgegevens aan Tranzer verstrekken als je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) deze privacyverklaring hebben gelezen en daarvoor toestemming hebben gegeven. Met inachtneming van de beschikbare technologie doen wij redelijke inspanning om te controleren of je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) echt toestemming hebben gegeven.

Uiteraard kunt u uw toestemming altijd intrekken, wij ontkoppelen dan uw data en verwijderen uw persoonsgegevens uit onze databases en administratie. Dit recht (op intrekken toestemming) heeft betrekking op toekomstige verwerkingen van uw persoonsgegevens en niet op de reeds door ons verwerkte persoonsgegevens. Zonder de verwerking van uw gegevens kunnen wij onze dienstverlening niet leveren.

B.2.2 Uitvoering van overeenkomst
De grondslag die wij hanteren voor het verstrekken van uw persoonsgegevens aan de relevante vervoerder is gebaseerd op de uitvoering van overeenkomst. Persoonsgegevens worden voor het maken van een ticket verstrekt aan de relevante vervoerder om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren.

B.2.3 Gerechtvaardigd belang
De grondslag die wij hanteren voor het verwerken van uw activiteiten data is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Tranzer. (artikel 6 lid 1 sub f). Het verwerken van deze gegevens zijn voor ons noodzakelijk voor de werking en verbetering van onze dienst. Deze gegevens verwerken wij op een dusdanig geaggregeerd niveau dat het geringe gevolgen heeft voor de gebruiker.

C. Met wie we uw data delen

C.1.1 Voor de uitvoering van onze dienst
Voor de werking van onze dienst slaat Tranzer uw gegevens op bij een aantal partijen binnen en buiten Europa.

Amazon Web Services is de host van onze data. Deze partij, die opereert binnen Europa, heeft een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Alleen voor app en Portal gebruikers.
Wij maken gebruik van de helpdesk software van Groove Networks LLC, gevestigd buiten Europa en zij ontvangen uw persoonlijke data alleen zodra u om support vraagt. Deze partij stelt zich te houden aan de AVG. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

We maken gebruik van Bugsnag als een foutbewaking oplossing. Alle persoonlijke data die via of door Bugsnag worden verzameld, wordt opgeslagen in de Verenigde Staten. Alhoewel het Europese Gerechtshof het EU-US Privacy Shield Framework ongeldig heeft verklaard in Zaak C-311/18, zal Bugsnag blijven voldoen aan de Privacy Shield Principes.

We loggen prestaties en debugging data in ElasticSearch. Deze partij, die opereert zowel binnen als buiten Europa, heeft een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Verder gebruiken wij Google diensten. Zie E. Analytics voor meer uitleg over Google diensten.

De website van Tranzer bevat tevens links naar andere websites van derden. Tranzer is niet aansprakelijk voor hyperlinks of andere verwijzingen vanaf de website naar websites van derden, noch voor de wijze waarop door die derden wordt omgegaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u het privacy beleid of de privacyverklaring van de desbetreffende website te raadplegen voor meer informatie.

C.1.2 Uitgeven van tickets en/of toegang tot vervoersdiensten
Tranzer geeft uw persoonsgegevens door aan de betreffende vervoerders en financial service partners voor de uitgifte van geldige vervoersbewijs en de betaling en afwikkeling van deze diensten. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd wanneer u Tranzer voor het eerst gebruikt of wanneer u de betreffende dienst in gebruik neemt.

C.1.3 Betaalt u in Tranzer met een tankpas of mobiliteitskaart?
Indien u een tankpas of mobiliteitskaart aan uw account heeft gekoppeld dan worden de reistransacties die worden aangegaan via dat Tranzer account administratief afgewikkeld via desbetreffende kaartleverancier. Voor de administratieve afwikkeling delen wij periodiek uw transactie data met de kaartleverancier. De leverancier is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van deze transactiegegevens en daarop is het privacy beleid of privacy verklaring van desbetreffende leverancier van toepassing.

C.1.4 Heeft u een ‘powered by Tranzer’ ticket gekocht in een andere app dan de Tranzer app?
Indien u in een EUP app een ticket heeft gekocht, en u heeft een vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens, of u wenst gebruik te maken van uw rechten dan kunt u uw vragen rechtstreeks stellen aan desbetreffende partij. De partner van Tranzer is zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en het privacybeleid of privacy verklaring van desbetreffende partij is van toepassing. Om te begrijpen hoe een EUP met uw data omgaat en deze verwerkt, dient u het privacy beleid of de privacyverklaring van de betreffende EUP te lezen.

D. Cookies
Wij maken op onze website gebruik van verschillende soorten cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw apparatuur wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek gebruikt worden om de toegang tot de website voor u gemakkelijker te maken. Bijvoorbeeld door het laden van uw persoonlijke voorkeuren.

Voor het gebruik van een aantal cookies hebben we uw toestemming nodig. Dit kunt u geven bij uw eerste bezoek aan onze website. Kijk voor meer informatie in ons cookiebeleid via Privacy settings op onze website.

Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, kunt u in uw browser kiezen voor de optie ‘cookies off’, of uw browser provider naar de juiste instellingen vragen.

E. Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

In onze app maken we gebruik van Google Firebase, als deel van de “Analytics”-dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe onze gebruikers de app gebruiken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Per 16 juli 2020 vertrouwt Google niet meer op het EU-US Privacy Shield om persoonlijke data over te brengen van de EEA en UK naar de Verenigde Staten. Google blijft de Privacy Shield Principes wel toepassen in het geval zij persoonlijke data ontvangen uit de EEA en UK, vertrouwende op het Privacy Shield. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

F. Bewaarperiode
Tranzer bewaart uw gegevens zo lang uw account actief blijft, zodat u altijd inzicht heeft in de via Tranzer gemaakte reizen.  Een account is voor ons actief zolang wij hierin activiteiten zien, waaronder opgevraagde planningen en aangekochte tickets.

U kunt ons op ieder moment vragen uw gegevens of uw account te verwijderen of anoniem te maken. We bewaren mogelijk nog wel uw financiële gegevens overeenkomstig de fiscale bewaartermijn van zeven jaar.

Indien uw account gedurende twee jaar inactief is, zullen wij uw account, nadat wij u hierover hebben geïnformeerd verwijderen en eerdere verkregen gegevens anonimiseren.

Afmelden bij Tranzer kan door een e-mail te sturen naar support@tranzer.com. Zodra u zich heeft afgemeld, zullen wij niet langer persoonlijke data van u ontvangen en verwijderen wij uw persoonlijke data uit onze databases en administratie of maken we ze anoniem.

G. Beveiliging van gegevens
Tranzer zal, naar de stand der wetenschap en techniek, passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om afdoende waarborgen te bieden voor de bewaking en bewaring van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens. Dit geldt tevens voor de daaraan toe te voegen, te onttrekken en/of daarvan af te leiden informatie. Zowel input als output zullen door Tranzer B.V. worden beveiligd tegen verlies, diefstal of tegen enige onrechtmatige en/of ongeautoriseerde vorm van verwerking. Tranzer is ISO 27001 gecertificeerd.

H. Uw rechten
Indien u gebruik maakt van de Tranzer app en u wilt gebruik maken van onderstaande rechten dan kunt u een mail sturen naar privacy@tranzer.com. Wij handelen uw aanvraag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een maand na ontvangst af. Indien u een ticket heb gekocht in een EUP app en u wenst te weten welke rechten u heeft, dan kunt u uw vragen direct stellen aan de relevante partij. De EUP is zelfstandig verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonlijke data en het privacybeleid en de privacyverklaring van de betreffende partij is van toepassing. Om te begrijpen hoe een EUP met uw data omgaat en deze verwerkt, dient u het privacy beleid of de privacyverklaring van de betreffende EUP te lezen.

Inzage in uw gegevens
Als klant heeft u het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

Correctie van uw gegevens
Als klant heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, mocht blijken dat onze registratie niet (meer) klopt. Dit geldt ook als de gegevens aangevuld of aangepast moeten worden.

Recht om vergeten te worden
Als klant heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens verwijderen uit onze systemen. Uw gegevens kunnen nog wel geanonimiseerd en/of geaggregeerd zijn verwerkt in diverse managementrapportages.

Recht op bezwaar
Als klant heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw bezwaar, indien dit voorzien is van gegronde onderbouwing, in behandeling nemen en u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Recht op gegevensoverdracht
Als klant heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens in standaard bestandsformaat beschikbaar kunnen stellen, zodat u deze kunt hergebruiken.

I. Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons

privacybeleid, dan kunt u contact opnemen via privacy@tranzer.com. U kunt uw vragen over inzage, correctie, vergetelheid, bezwaar, verwijdering en overdracht van uw gegevens ook zenden aan privacy@tranzer.com. U kunt uw communicatie ook zenden naar:

Tranzer B.V.
T.a.v. Privacy Officer
Stationsplein 61
3818 LE Amersfoort
Nederland

Indien u vragen heeft over onze diensten, dan kunt u contact opnemen met support@tranzer.com.

Indien u van mening bent dat Tranzer niet handelt volgens de van toepassing zijnde privacy wetgeving en deze privacyverklaring, dan kunt u uw klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij vinden het fijn als u deze bij ons meldt, dan kunnen wij er direct actie op ondernemen.

J. Wijzigingen
Onze diensten zijn continue in ontwikkeling, waardoor de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, als ook welke en hoeveel gegevens wij verwerken kan wijzigen. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Om te zien of er een wijziging heeft plaatsgevonden is onze privacyverklaring  altijd voorzien van de laatste datum waarop deze is gewijzigd. Indien noodzakelijk zullen wij u actief informeren over een wijziging.